Prisliste sæsonpladser

Priser 2024 i DKK

DKR
Sommersæson 2024 på alm plads. fra 22. marts til 15. september.
Incl 2 navngivet personer, en bil .
12.300,- kr
Sommersæson 2024 på XL plads. fra 22. marts til 15. september. Plads 240 til 267.
Incl 2 navngivet personer, en bil.
12.300,- kr
El tilslutning og miljø gebyr. El/Hybrid biler må ikke lades på enheden. Der forefindes lade stander på pladsen.450,- kr
Øvrige personer – pr. navngivet person900,- kr
Forsæson
Forsæson 2024 på alm plads. fra 22. marts til 30. juni.
Incl 2 navngivet personer, en bil. El/Hybridbiler må ikke lades på pladsen.
4.850,- kr
El tilslutning og miljø gebyr225,- kr
Øvrige personer – pr. navngivet person500,- kr
I forbindelse med forsæson plads er det muligt at tilkøbe uge 27
Skal bestilles på forhånd. Kan dog afmeldes frem til 15. maj.
1.100,- kr
Ved køb af både 27 og 28.
Skal bestilles på forhånd. Kan dog afmeldes frem til 15. maj.
2.600,- kr.
Ved bestilling betales 1. rate 2000 kr. Dog tidligst 4. januar
Hvis pladsen afbestilles herefter, tages et gebyr på 250 kr. ved tilbagebetaling.
Ved Afbestilling efter 1. februar returneres der ikke noget.

Restbeløb betales ved ankomst eller via bank senest 15. marts.

Ekstra bil på pladsen. Skal holde på egen plads.300,- kr
Sensommer 2023
Sensommer plads fra 4. august til 15. september Incl alle persone på samme adresse.
Vognen må benyttes frit i hele perioden.
2800,- kr
Sensommer Light, 11. august til 15. september incl. 2 Navngivet personer.
Vognen må kun benyttes i weekenden.
Overnatter man andre dage betales alm. overnatningsgebyr.
1800,- kr
Øvrige personer – pr. navngivet person200,- kr
100 kWh Strømpakke
400,- kr
150 kWh Strømpakke
600.- kr
200 kWh Strømpakke
800,- kr
300 KWh Strømpakke1200,- kr.
Vi tager forbehold mod prisændringer ift kostprisen for strøm.
Gæstekort til 25 dags-gæster400,- kr
Gæstekort til 50 dags-gæster600,- kr
Vinter opbevaring. Vognen kan blive på pladsen frem til 28. februar, hvis der ikke gentegnes plads for den kommende sæson 700,- kr
Force majeure
Øster Hurup Camping påtager sig intet ansvar for følger af vejrforhold, strejke, lock-out, epidemi/pandemi eller andre forhold, som efter dansk ret opfattes som force majeure.

Hvis en sæsonplads forlades før tiden, gælder følgende takster.
Inden 30.05 betales 8.000,00 + øvrige personer og strøm
efter 30.05 betales fuldt beløb.
Strømpakker, gæstekort mm. returneres ikke.
Ved forsæson eller sommersæson er pladsen personlig og kan ikke videresælges hvis vognen sælges.
Lånes vognen ud til 3. part skal disse betale overnatningsgebyr.

Oplysninger

Vi ønsker følgende oplysninger.Adresse, telefonnummer. Antal personer, hhv. børn og voksen.
Størrelsen på vognen samt hvilken pladser man gerne vil ønske.
Ekstra personer skal indskrives inden 30. april

Regler

Pladsen er personlig og kan ikke videresælges hvis campingvogn sælges.
Låner man vogn ud til 3. part skal disse betale normalt overnatningsgebyr.
Alle personer på en sæsonplads er navngivet.