Persondatapolitik

Øster Hurup Camping

1. Generelt:
Denne persondatapolitik er gældende for Øster Hurup Camping v/Jens Chr Bendixen, Kystvejen 70, 9560 Hadsund. Daglig leder er Mette Bendixen. Formålet med politikken er at tydeliggøre, hvordan vi håndterer dine persondata.
2. Dataansvarlig:

Øster Hurup Camping (CVR-nr.13072108) er dataansvarlig. Vores kontaktoplysninger er Øster Hurup Camping, Kystvejen 70, 9560 Hadsund, 9858 8051, info@osterhurup.dk

3. Sådan indsamler vi dine persondata:
Dine data indsamles i forbindelse med dit ophold på campingpladsen. Vi indsamler persondata på følgende vis: Når du vælger at købe og/eller anmode om en af campingpladsens serviceydelser. Via TV-overvågning Indsamling af persondata samt behandlingen af disse vil til enhver tid ske i henhold til gældende lovgivning. TV-overvågningen er opsat som en tryghedsskabende foranstaltning for medarbejdere og gæster. Overvågningen er at finde ved indgang til pladsen, ved vores affalds områder, pool og ved serviceområdet. TV-overvågningen er live-optagelser, der bliver gemt i 90 dage og slettes så automatisk.

4. Hvilke persondata indsamler vi:
Vi indsamler følgende: Navn, adresse, telefonnummer, nationalitet og evt. e-mailadresse. Derudover registrerer vi dine køb af campingpladsens ydelser med henblik på afregning af ophold. For udenlandske gæster registrerer vi desuden type af og nummer på pas eller anden rejselegitimation. Du kan selv efter eget ønske vælge at give campingpladsen yderligere oplysninger, som du vurderer, kan have betydning for dit ophold. Det kan fx være oplysninger om handicap eller medicinsk tilstand. Denne type af persondata bliver hverken registeret eller behandlet.

5. Formål med indsamlingen:
Indsamlingen af dine persondata er til ét eller flere af følgende formål: Opfyldelse af lovkrav. Behandling af dine reservationer og køb af campingpladsens serviceydelser. Kontakt til dig før og under dit ophold. Fremsendelse af ønsket information om campingpladsens serviceydelser. Fremsendelse af nyhedsbreve. Dine persondata indsamles alene til ovennævnte formål. Dine persondata er begrænset til kun det nødvendige jf. ovennævnte. 
Vi vil indhente samtykke hos dig, såfremt dine data skal anvendes til andre formål.

6. Det juridiske grundlag for behandlingen:
Som udgangspunkt er behandlingen af dine persondata pålagt campingpladsen ved lov. Det er fx tilfældet i forbindelse med gæsteregistrering ved check-in, hvor det i lovgivningen fremgår hvilke persondata, campingpladsen er pålagt et registrere, jf. Pasbekendtgørelsen og Udlændingebekendtgørelsen. Campingpladsen er også pålagt at oplyse overnattende gæsters nationalitet til Danmarks Statistik. Derudover registreres og behandles dine persondata af regnskabsmæssige årsager i forbindelse med dine køb af campingpladsens serviceydelser.

7. Hvem deles dine data med:
Bortset fra de lovgivningsmæssige krav til registrering af overnattende gæster og regnskaber, deles dine persondata ikke med tredje part.

8. Overførsel af data:
Dine data overføres ikke til andre lande.

9. Opbevaring og sletning:
Dine data opbevares på en server med auto backup. For at undgå datatab tager campingpladsen løbende backup af vores datasæt. Dine personoplysninger slettes, når alle formål for den pågældende registrering ikke længere er nødvendig. Dog opbevares oplysninger om kontaktpersonen for faktura oplysninger i fem år, så gældende regnskabslovgivning kan overholdes. Når de 5 år er gået slettes oplysningerne. Du kan til enhver tid anmode om adgang til eller sletning af dine personoplysninger, såfremt lovgivningsmæssige krav ikke gør dette ulovligt.

10. Cookies:
Cookies benyttes ikke.

11. Dine rettigheder:
I henhold til EU’s databeskyttelsesforordning og den danske databeskyttelseslov har du følgende rettigheder: • Du har ret til efter anmodning at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. • Du har ret til at få berigtiget og ajourført eventuelle urigtige personoplysninger. • Du har ret til at få slettet de persondata, som campingpladsen ikke er pålagt at skulle gemme. • Du har ret til at tilbagekalde dit samtykke, som danner grundlag for behandlingen af dine persondata, uden at dette påvirker lovligheden af den behandling, som blev baseret på samtykke før tilbagekaldelsen af dette. • Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, og i henhold til EU`s databeskyttelsesforordning 2016/679 (GDPR) kan du bede om at modtage dine persondata, således at disse nemt kan overføres til dig eller en anden dataansvarlig valgt af dig. • Du har ret til at klage over behandlingen af dine persondata. Eventuelle henvendelser herom bedes fremsendt til ovenstående adresse. • Du har ligeledes ret til at indgive en klage til datatilsynet.